ಕೋವಿಡ್೧೯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ
 

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ತಾಣ. 

ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ೮೬೬೦೪೦೪೦೩೪ ಗೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.