ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
 

ಅಸುರಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ - Asuraguru Shukracharya(Sridhar D S)

(1 reviews)
  • ₹350

Add to Wish List

Compare this Product

Ex Tax: ₹350

Availability: In Stock

Product Code: SHUKRACHARYA

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಕುರಿತಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾದಂಬರಿ 

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ

Reviews

Gowtham Thaggarse - 24/07/2019

It is the First Novel about Shukracharya one of the thrilling consequences of Indian Mythology. It surendered my attention.

Write a review

Note: HTML is not translated!