ಕನ್ನಡಲೋಕ ಮೇಜಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - https://tinyurl.com/ye8vwek2
 

ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ೨-೩ ದಿನದೊಳಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕ ಕೊರಿಯರ್/ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪಲು ಅಂದಾಜು ದಿವಸಗಳು 


ಬೆಂಗಳೂರು : ೧-೩ ದಿನಗಳು  

ಕರ್ನಾಟಕ  : ೧ - ೫ ದಿನಗಳು 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೆ : ೨ - ೮ ದಿನಗಳು


ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಈ ಅಂದಾಜು ರಜೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಮೂಲಕ ನಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹದು