Top

ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ


Show:
Sort By:

ನವರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು ೧೦" - Navaratri Paddata Gombe 10"

ಚಿತ್ರ ಬರಿ ವಿವರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಜವಾದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ದಸರಾ ಪಟ್ಟದ ಜೋಡಿ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳು. ..

Rs.750.00

ನವರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು ೧೨" - Navaratri Paddata Gombe 12"

ಚಿತ್ರ ಬರಿ ವಿವರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಜವಾದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ದಸರಾ ಪಟ್ಟದ ಜೋಡಿ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳು. ..

Rs.950.00

ನವರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳು ೮" - Navaratri Paddata Gombe 8"

ಚಿತ್ರ ಬರಿ ವಿವರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಜವಾದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ  ದಸರಾ ಪಟ್ಟದ ಜೋಡಿ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳು. ..

Rs.650.00