ಕನ್ನಡಲೋಕ ಮೇಜಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - https://tinyurl.com/ye8vwek2
 

ಸತ್ತು(ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್) - Sattu(Karanam Pavan Prasad)

  • ₹120

Add to Wish List

Compare this Product

Ex Tax: ₹120

Availability: In Stock

Product Code: SATTU

ಸತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆ , ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸತ್ತುವಿನ ಸುತ್ತ  ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಲದೇಶದ ಹೊರಗೂ, ಮನೋಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಈ ಕೃತಿಯು..... 'ಸಮಯದ ಸತ್ತು - ಮನುಷ್ಯನ ಧೋರಣೆ' ಇವೆರೆಡರ ಭ್ರಾಮಕತೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿ ನೋಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ.

Reviews

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!