ಕನ್ನಡಲೋಕ ಮೇಜಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - https://tinyurl.com/ye8vwek2
 

ಕಾಟಿಹರದ ತಿರುವು(ಕಾರ್ತಿಕಾದಿತ್ಯ ಬೆಳ್ಗೋಡು) - Kaatiharada Tiruvu(Kartikaditya Belgodu)

(2 reviews)
  • ₹190

Add to Wish List

Compare this Product

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮೀಡಿಯಾ

Reviews

Dr Narasimhappa - 07/07/2021

wow..a great read after a long time. felt like I am reading once again my favourite author POOCHANTHE.....so simple but so effective language , every ordinary Kannada knowing person can read and enjoy. it rekindled my joy of reading .......thank you Karthik

Vikas SA - 26/11/2019

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Write a review

Note: HTML is not translated!