ಸಾವು - https://tinyurl.com/542efz8s
 

ಮಂದ್ರ - Mandra(S L Bhyrappa) - ಸಾದ(Paperback)

  • ₹685

Add to Wish List

Compare this Product

Ex Tax: ₹685

Availability: In Stock

Product Code: MANDRA

Tags:  Mandraಮಂದ್ರS L BhyrappaByrappa

ಎಷ್ಟೋ  ಹೊತ್ತಿನ  ನಂತರ  ಭೋಸ್ಲೆಯ  ಧ್ವನಿ: ‘ಕಲೆಯನ್ನ  ನೋಡಿದಾಗ  ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶ  ಮಾಡಿದ  ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಾವಿದನ  ಒಳ ಹೊಕ್ಕಾಗ  ಬೇರೆಯೇ  ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ  ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ?’

Author
SL Bhyrappa
Publisher
Saahitya Bhandara

Reviews

There are no reviews for this product.

Write a review

Note: HTML is not translated!