Menu
Your Cart

ನಾಯಿ-ನೆರಳು - Naayi-Neralu(S L Bhyrappa)

ನಾಯಿ-ನೆರಳು - Naayi-Neralu(S L Bhyrappa)
ನಾಯಿ-ನೆರಳು - Naayi-Neralu(S L Bhyrappa)

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Author
SL Bhyrappa
Publisher
Saahitya Bhandara

ದೃಶ್ಯಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಕೂಡಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಫಲವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸ್ಥರಗಳ ಒಂದು ಸೌಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವ ಶೈಲಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಠತೆಯಿಂದಲೇ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅತೀತತೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಲೇಖಕರು ಮುಟ್ಟಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rs.155
  • Availability: In Stock
  • Product Code: NAAYI-NERALU
  • Weight: 0.00g
This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.