ಕೋವಿಡ್೧೯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ
 

ಸಾಕ್ಷಿ - ಪರ್ವ - Sakshi - Parva(S L Bhyrappa)

(1 reviews)
  • ₹135

Add to Wish List

Compare this Product

Ex Tax: ₹135

Availability: In Stock

Product Code: SAKSHIPARVA

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ 

Author
SL Bhyrappa
Publisher
Saahitya Bhandara

Reviews

Anand Ramamurthy - 18/04/2019

Eager to get and read the book

Write a review

Note: HTML is not translated!