ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ COD(ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ) ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
 

ಕಾಟಿಹರದ ತಿರುವು(ಕಾರ್ತಿಕಾದಿತ್ಯ ಬೆಳ್ಗೋಡು) - Kaatiharada Tiruvu(Kartikaditya Belgodu)

(1 reviews)
  • ₹120

Add to Wish List

Compare this Product

ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮೀಡಿಯಾ

Reviews

Vikas SA - 26/11/2019

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Write a review

Note: HTML is not translated!